ร่วมงานกับเรา
   
   
   
 

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง

พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
  4. รูปถ่ายสุภาพขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง 1 รูป
  5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล)
  7. เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร

ติดต่อ

คุณเจี๊ยบ,คุณกุ้ง

บริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด

165/57 ถนน รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทร : 02-059-0511

แฟกซ์ : 0-2096-1960

Email : soat.j@hotmail.com

Website : www.soatsolution.com